CO JEŠTĚ NABÍZÍME

NAŠE TRADICE:

OSLAVY NAROZENIN DĚTÍ

TÝDEN PLNÝ STRAŠIDEL s večerní stezkou odvahy s rodiči

ADVENT A VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY, vánoční oslava dopoledne v MŠ

DĚTSKÝ KARNEVAL v mateřské škole během dne

VYNÁŠENÍ MOŘENY do potoka v Mariánském údolí

VELIKONOCE – tradice a zvyky, malování výfuků

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – pozdě odpoledne většinou na školní zahradě

OSLAVY SVÁTKU MAMINEK

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

DEN DĚTÍ - oslava v MŠ během dne

ZAHRADNÍ SLAVNOST – loučení se školním rokem a předškolákyDOPLŇKOVÉ AKTIVITY:

DIVADLA – několikrát v roce přijede divadlo do MŠ nebo děti navštěvují představení mimo MŠ dle nabídky, dále zveme soubory nebo jednotlivce s různými výukovými nebo zábavnými programy pro děti (kouzelník, zvířátka, hudební programy a další)

VÝLETY – do okolí MHD nebo objednaným autobusem plánujeme tématicky zaměřené výlety

SOUTĚŽE A VYSTOUPENÍ – účastníme se výtvarných soutěží, dětské olympiády, vystoupení dětí podle příležitosti

DĚTSKÁ JÓGA – přímo ve třídě zařazujeme při cvičení dětí prvky dětské jógy

ANGLIČTINA – starší děti jsou seznamovány hravou formou s angličtinou v anglických chvilkách (říkadla, písně, obrázky aj.)

FLÉTNA – u předškolních dětí vede paní učitelka jednou týdně děti prvotním základům hry na flétnu, správnému dýchání

PLAVÁNÍ - přihlášené děti dochází na lekce předplaveckého výcviku do bazénu ZŠ Holzova

KERAMIKA – děti ve třídách tvoří z keramické hlíny a vypalujeme v peci v naší MŠ

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY – pro předškoláky, kteří potřebují získat jistotu v některých oblastech pro zdárný přechod do 1. třídy základní školy

zpět