JÓGA PRO DĚTI

Psychomotorika a jóga pro děti předškolního věku

 

Pohled do historie nám napovídá, že první zmínky o dětské józe klademe do doby 1713 éry Ánanda, to je 1748 našeho letopočtu, kdy byl náhodně objeven rukopis Bálajóga Prádipika, což znamená Kahan – osvětlující základy jógy způsobem, jenž je přístupný dětem. Toto dílko spatřilo světlo světa na jaře 1980, když před tím přebývalo uschované v jeskynní knihovně džinistických mnichů v Džódhpuru v indickém státě Rádžasthánu. Tvoří ho osmnáct úzkých palmových listů. Autorem Kahanu byl Jógalinga, ale nevíme to zcela jistě. Cvičení vychází z klasické jógy pro dospělé, ale je přizpůsobeno dětskému tělu, které se teprve vyvíjí.

V tělovýchovných chvilkách se zaměřujeme nejprve na psychomotoriku, která vychází z dětské pohybové přirozenosti. Poukazujeme na úzké spojení psyché (duševních procesů) a motoriky (tělesných procesů). Psychomotorika je prováděna hravě a nápaditě, ale zároveň účelně a promyšleně. Jedná se o bezděčné prožívání radosti z pohybu. Rovnoměrně rozvíjí fyzickou a psychickou stránku dítěte a její podstatou je získat co nejvíce zkušeností o sobě samém, svém těle a světě kolem nás.

Právě rozvoj dětské osobnosti (citový život, kognitivní vývoj, sociální chování, komunikace) se uskutečňují především přes pohybové procesy a procesy vnímání. U malých dětí se tyto procesy silně vzájemně ovlivňují. Psyché a motorika stojí v těsném vzájemném vztahu.

Předškolní věk je ideálním obdobím pro ovlivňování a rozvoj etického chování dětí. Etika si klade za cíl pozitivně ovlivňovat postoje a chování dítěte tak, aby se vyvinulo v osobnost, která má vlastní identitu, úctu k sobě i druhému člověku, k přírodě.

Jako ideální vidíme spojení tří oblastí: psychomotorika – dětská jóga – etika.

Jógové učení je ucelený systém, jak vychovávat, kultivovat a harmonizovat osobnost dítěte. Naším cílem je naučit děti takovým dovednostem, které budou ve svém životě potřebovat. Kromě pružnosti a ohebnosti těla, zlepšení dechových návyků, získá umění relaxovat, pružnost mysli, pevnější zdraví, emoční stabilitu. Naučí se čerpat poučení ze všech situací.

U malých dětí vhodně praktikovaná jóga napomáhá správnému vývoji organizmu. Může napravit svalovou nerovnováhu, korigovat křivku páteře, napomoci rozvoji slabého hrudníku. Pomocí každodenních cílených cvičení lze příznivě ovlivnit vady držení těla vzniklé nerovnoměrným vývojem tělesné stavby vlivem civilizace, která nám přinesla mnoho výhod a ty nás a naše děti vedou často k pohodlnosti.

Návyk správného držení těla je jeden ze základních předpokladů dobrého zdraví nejen svalového a kosterního aparátu, ale celého organizmu.

Dětský organizmus se vyvíjí a vznikají návyky, jež nás pak provází celý zbytek života a obtížně se korigují. Nejlepším řešením je včasná prevence, kdy lze držení těla ovlivnit nejsnadněji.

 


zpět